Νέα

Ενημέρωση αλλαγής στοιχείων των εταιρειών «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» & «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Α.Ε.»

Σας ενημερώνουμε, ότι μετά την έγκριση της συγχώνευσης των εταιρειών «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» και «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Α.Ε.» (Κ2-12420 / 28.12.2009 εγκριτική απόφαση Υπουργείου Οικονομίας), τα στοιχεία της εταιρείας έχουν ως εξής.

Επωνυμία : ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.
Α Φ Μ : 094010865
Δ Ο Υ : ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
Έδρα : Θέση Κοκκινόπυργος Καλιμπάκι, Ελευσίνα, T.K. 192 00
Τηλέφωνα : 210- 5565 555 210- 4145 300
Fax : 210 -5565 575 210- 4145 301
E-mail : info@xylemboria.gr, info@interwood.gr

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τα νέα στοιχεία σε όλα τα έγγραφα που αφορούν την Εταιρεία μας.