Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2023 (ΔΛΠ)

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2022 (ΔΛΠ)

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2021 (ΔΛΠ)

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2020 (ΔΛΠ)

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2019 (ΔΛΠ)

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2018 (ΔΛΠ)

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2017 (ΔΛΠ)

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2016 (ΔΛΠ)

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2015 (ΔΛΠ)

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2014 (ΔΛΠ)

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2013 (ΔΛΠ)

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2012 (ΔΛΠ)

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2011 (ΔΛΠ)

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2010 (ΔΛΠ)