Παππά Σοφία – Πρόεδρος,  εκτελεστικό μέλος

Θεοδωρίδης Νικόλαος – Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

Γεράρδη Αλεξάνδρα – Διευθ. Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Γεράρδης Νικόλαος – Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος

Τροκούδης Μιχάλης – Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος

Θεοδώρου Ιωάννης – Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Λεκάκης Εμμανουήλ – Ευάγγελος – Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Βιογραφικά

 Σοφία Παππά του Αλεξάνδρου

Είναι πτυχιούχος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (Deree College). Από το 1979 ασχολείται με τον κλάδο της ξυλείας όταν εργάστηκε ως βοηθός του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Όμιλο Νούλη. Είναι Αντιπρόεδρος στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝΔΙΝΑΥΙΚΗ Α.Ε. από το 1998, Πρόεδρος στην DIPOWOOD Μ.Α.Ε.. από το 2004 και μέλος του Δ.Σ. της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Α.Ε. από το 1986 Από το 2010 μέχρι τον Μάρτιο του 2023 είναι Αντιπρόεδρος στην ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ και από τον Μάρτιο του 2023 είναι Πρόεδρος στην ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ.

 Νικόλαος Θεοδωρίδης του Γεωργίου

Γεννήθηκε στην Νέα Σμύρνη το 1947. Είναι παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού. Σπούδασε Οικονομικά στο Οικονομικό Τμήμα της Νομικής Θεσσαλονίκης και μετεκπαιδεύτηκε στην Σουηδία από το 1972 έως το 1973. Εργάστηκε στο Σκανδιναβικό Πρακτορείο Εγγύς Ανατολής ως ναυλομεσίτης στο τμήμα operations καθώς και στο τμήμα αγοραπωλησιών πλοίων μέχρι το 1985. Το 1985 αποχώρησε από το Σκανδιναβικό Πρακτορείο Εγγύς Ανατολής για να  γίνει ιδρυτικό μέλος της ELSCAN ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝΔΙΝΑΥΙΚΗΣ ΑΕ. από την ίδρυση της εταιρείας μέχρι σήμερα είναι Διευθύνον Σύμβουλος. Είναι  μέλος του Δ.Σ. της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΑΕ από το 1986 και  μέλος του Δ.Σ. της  ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ  από το 2009. Είναι πρόεδρος του ιδρύματος Γεωργίου Ζογγολόπουλου.

 Αλεξανδρα Γεράρδη του Γεωργίου

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1985 και είναι κάτοικος Βούλας. Αποφοίτησε από το Princeton University μεBachelor of Arts in Classics το 2007. Μετά τις σπουδές της εργάστηκε για 3 χρόνια στη Νέα Υόρκη σε startup. Έχει εργαστεί για 4 χρόνια στον τομέα της επικοινωνίας και για 10 χρόνια στην Interwood Ξυλεμπορία, στο τμήμα Marketing του οποίου και ηγείται.

 Μιχαήλ Τροκούδης  του Κυπριανού

Ο Μιχάλης Τροκούδης, γεννήθηκε το 1973. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της  Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με την Ολική Ποιότητα, Κοστολόγηση Παραγωγής, Διοίκηση και Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Ασχολείται στο κλάδο παραγωγής προϊόντων ξύλου από το 1990. Από τον Οκτώβριο του 1996 είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της  εταιρείας ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥΔΗ ELTOP ABEE. Από τον Μάρτιο του 2016 έχει την διεύθυνση των δύο παραγωγικών μονάδων του ομίλου. Από τον Οκτώβριο του 2017 είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ.

 Γεράρδης Νικόλαος του Γεωργίου

Ο Νικόλαος Γεράρδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1983 και είναι κάτοικος Βούλας. Αποφοίτησε από το International Baccalaureate ,  Κολλέγιο Αθηνών και  του Business & Αdministration του Deree College. Από το 2007 εργάζεται στις εταιρείες του ομίλου της  ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ. Έχει διατελέσει , υπεύθυνος του τομέα LOGISTICS της Εταιρείας από το 2008 έως το 2011, Γενικός Διευθυντής της θυγατρικής Εταιρείας DIPOWOOD AE τον Φεβρουάριο  του 2012 μέχρι τον  Μάιο του 2015. Υπεύθυνος στη μονάδα παραγωγής της  INΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ  από   το Μάιο του 2015 μέχρι  το τέλος του 2016,  από τον Φεβρουάριο του 2017  μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023 ήταν  Γενικός Διευθυντής της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ . Από τον Ιούνιο του 2012 μέχρι τον Μάρτιο του 2023 κατείχε την θέση του Αντιπροέδρου στην  DIPOWOOD M.A.E. και από τον Μάρτιο του 2023 μέχρι σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος  στην ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ και στην DIPOWOOD M.Α.Ε

 Θεοδώρου Ιωάννης  του Δημητρίου

Ο Ιωάννης Θεοδώρου, γεννήθηκε το 1975. Είναι απόφοιτος του University of Westminster ( Ηνωμένο Βασίλειο)  και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ( Msc International Banking and Finance) από το  Heriot Watt University, στο Εδιμβούργο, με εξειδίκευση στην Διεθνή Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά. Μιλάει Αγγλικά. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων σχετικά με τον Εσωτερικό Έλεγχο και έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε σεμινάρια με το ίδιο θέμα. Υπήρξε Δόκιμος Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής στην εταιρεία Grant Thornton από τον Φεβρουάριο του 2002  έως τον Αύγουστο του 2005. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σαν Σύμβουλος Διοίκησης, μέλος η Πρόεδρος σε μονάδες  Εσωτερικού Ελέγχου,  σε εταιρείες  του ιδιωτικού τομέα. Ενδεικτικά: Netmed ΑΕ (2005-2007), Όμιλος EVEREST (2007-2013), Prime Petroleum ΕΠΕ (2014-2016),Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε (2016-2017)., SSB Συμμετοχών (2017-2018). Από τον Οκτώβριο του 2018 μέχρι σήμερα είναι Διευθυντής της Μονάδας Εσωτερικού  Ελέγχου του ομίλου Inform P. Lykos Συμμετοχών Α.Ε. με αρμοδιότητα για την διεκπεραίωση και επίβλεψη όλου του ελεγκτικού κύκλου στις εταιρείες του ομίλου, την τεκμηρίωση της διαδικασίας και την σύνταξη υπομνήματος με τα ευρήματα του ελέγχου. Από τον Μάρτιο του 2021 μέχρι σήμερα είναι μέλος της επιτροπής ελέγχου στην Μπουτάρης Συμμετοχών ΑΕ.

 Λεκάκης Εμμανουήλ-Ευάγγελος   του Νικολάου

 Ο Εμμανουήλ-Ευάγγελος Λεκάκης είναι Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Αύγουστο του 2020. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε). Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Μέλος του Συλλόγου Εγκεκριμένων Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ε.Λ.Ε..), μέλος S.O.L.E. (Society of Logistics Engineers). Έχει διατελέσει βοηθός ελεγκτής στην εταιρεία ARTHUR ANDERSEN & Co (1971-1973). Διαθέτει μεγάλη εμπειρία ως Οικονομικός, Γενικός Διευθυντής και μέλος του Δ.Σ πολυεθνικών και μεγάλων Εταιρειών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Ενδεικτικά: ΥΓΕΙΑ ΑΕ, ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ, ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΠΟΥΤΑΡΗ, ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ (SUZUKI), ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ “ΙΝΦΟΡΜ Π. ΛΥΚΟΣ”, Ν ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΑΕ. Είναι πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας από τον Νοέμβριο του 2017.