Υπηρεσίες

Εμβαπτισμός- Εμποτισμός Ξυλείας

Η Interwood Xylemboria διαθέτει στις εγκαταστάσεις της μονάδες Εμβαπτισμού  και Εμποτισμού ξυλείας.

Η ανάγκη για προστασία των ξύλινων κατασκευών που είναι εκτεθειμένες σε εξωτερικές συνθήκες και κινδύνους από βιολογικούς εχθρούς (έντομα, μύκητες) έχει  δημιουργήσει τεχνολογίες προστασίας που πολλαπλασιάζουν την διάρκεια ζωής του ξύλου.

Εφαρμόζοντας αυτές τις τεχνολογίες η Interwood Xylemboria έχει την δυνατότητα για:

Εμβαπτισμό ξυλείας:  H διαδικασία περιλαμβάνει βύθιση της ξυλείας σε ειδικό συντηρητικό υγρό, παραμονή του εντός του διαλύματος για 1-2 ώρες, με παράλληλη μηχανική ανάδευση.  Η ξυλεία αποκτά έτσι προστασία εξωτερικά έναντι βιολογικών κινδύνων (έντομα, μύκητες). Εφαρμόζεται κυρίως σε ξυλεία Ελάτης.

Εμποτισμός ξυλείας: Η διαδικασία πραγματοποιείται σε ειδικό θάλαμο (μήκους 12μ)  υπό πίεση (έως 12atm)  , ώστε το υγρό εμποτισμού να εισέλθει εσωτερικά στο ξύλο . Είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και ακολουθεί το πρόγραμμα που θα επιλεγεί, ανάλογα με τον βαθμό εμποτισμού που επιθυμούμαι. Γίνεται με την χρήση ειδικών εμποτιστικών υγρών  (TANALITH TM & TANATONE TM) κατόπιν έγκρισης και πιστοποίησης της εταιρείας LONZA CO η οποία τα παράγει. Η παραγόμενη εμποτισμένη ξυλεία – ανάλογα με το βαθμό εμποτισμού - παρέχει προστασία στις κατασκευές που θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (EN 335-1) και καλύπτει τις κατηγορίες (USE CLASS) 1-4. Εφαρμόζεται κυρίως σε ξυλεία Πεύκης αλλά και Ελάτης Καστανιάς κ.α.

Υπάρχει η δυνατότητα για επεξεργασία φασόν, προϊόντων  που αποστέλλουν οι πελάτες μας.

Άλλες Υπηρεσίες