Σχετικά με εμάς

Η Interwood Xylemboria A.T.E.N.E είναι η μεγαλύτερή Ελληνική εταιρεία εμπορίας ξυλείας και προϊόντων ξύλου στην Ελλάδα.

Διαθέτει εγκαταστάσεις αποθήκευσης, παραγωγής, καθώς και showroom στην: Ελευσίνα, Μάνδρα, Μαρούσι, Κηφισιά, και στη Θεσσαλονίκη στην περιοχή: Γέφυρα Αγ. Αθανάσιος.

Ο όμιλος εταιρειών της Interwood Xylemboria A.T.E.N.E απασχολεί 150 εργαζόμενους.

Με εμπειρία 40 χρόνων είναι σε θέση να γνωρίζει και να μπορεί να καλύψει τις πολλές και διαφορετικές ανάγκες των πελατών της.

Η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στους στρατηγικούς στόχους της διοίκησης για εστίαση σε ανταγωνιστικά προϊόντα, επέκταση του χαρτοφυλακίου προϊόντων, επένδυση σε καινοτομία και αναδυόμενες τεχνολογίες, δέσμευση για πιο βιώσιμα υλικά και πράσινη ανάπτυξη, διεύρυνση της πελατειακής βάσης και βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας.

Ιστορική αναδρομή

1957

Ίδρυση Ξυλεμπορίας Α.Ε.
Ξυλεμπορία

1964

Ίδρυση Υποκαταστημάτων σε Θεσσαλονίκη & Ηράκλειο Κρήτης
Ξυλεμπορία

1975

Εισαγωγή στο χρηματιστήριο Αθηνών
Ξυλεμπορία

1984

Ίδρυση Interwood Α.Ε.
Interwood

1996

Κατασκευή ιδιόκτητων αποθηκών στην Μάνδρα Αττικής
Interwood

1998

Δημιουργία αποθηκευτικών χώρων -Θεσσαλονίκη- και ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων στην Β. Ελλάδα
Interwood

1999

Εξαγορά της Elscan - Εληνοσκανδιναυική Α.Ε. και της Κατακουζηνός Α.Ε.

Επέκταση σε εισαγωγές ξυλείας από Ρωσία
Interwood

1999

Συμμετοχή κατά 51% στην εταιρεία Ξυλεμπορική Ένωσις Δημητρόπουλος - Πολυχρονόπουλος Α.Ε.Β.Ε.
Ξυλεμπορία

2000

Συμμετοχή κατά 34% στην εταιρεία Βασιλόπουλοι Α.Ε.
Ξυλεμπορία

2004

Κατασκευή ιδιόκτητων εγκαταστάσεων και αποθηκών στην Γέφυρα Θεσσαλονίκης.
Interwood

2006

Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Ξυλεμπορία Α.Τ.Ε.Ν.Ε. κατά 29%
Interwood

2008

Εξαγορά του 100% της εταιρείας Ξυλεμπορική Ένωσις Δημητρόπουλος - Πολυχρονόπουλος Α.Ε.Β.Ε.
Ξυλεμπορία

2009

Συγχώνευση της Interwood Α.Ε. με την Ξυλεμπορία Α.Τ.Ε.Ν.Ε.

2009

Interwood Xylemboria Α.Τ.Ε.Ν.Ε.

2012

Εξαγορά του 100% της εταιρείας Eltop Α.Ε.

Εγκαταστάσεις

Η Εταιρεία μας διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην Ελευσίνα, Μάνδρα καθώς και στην Β. Ελλάδα στην Γέφυρα Αγ. Αθανασίου.
  • Στην Ελευσίνα περιλαμβάνει αποθηκευτικούς χώρους και χώρους παραγωγής, συνολικής έκτασης 45.000 τετραγωνικών μέτρων εκ των οποίων τα 14.000 φορούν στεγασμένους χώρους. Στον ίδιο χώρο Βρίσκονται και τα κεντρικά γραφεία διοίκησης .

Συγκεκριμένα στον χώρο αυτό φιλοξενούνται:

  • Μονάδα επεξεργασίας ξυλείας και παραγωγής παρκέτων.
  • Μονάδα εμποτισμού ξυλείας.
  • Αποθηκευτικοί χώροι.
  • Το εργοστάσιο παραγωγής της θυγατρικής μας εταιρείας ELTOP, όπου παράγονται προϊόντα interior και exterior design (πάγκοι εργασίας, surfacing & panel ειδικών προδιαγραφών) κατάλληλα για χώρους εστίασης, γραφείων & ξενοδοχείων, στους χώρους υγείας & εργαστηρίων, στον τομέα των μεταφορών (αεροδρόμια, ναυσιπλοΐα -marine business), στους χώρους εκπαίδευσης, προσόψεις κτιρίων, και στον εξοπλισμό της σύγχρονης κατοικίας
  • Στην Μάνδρα Αττικής η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητες αποθήκες συνολικής έκτασης 13.500 τετραγωνικών μέτρων, από τα οποία 3.600 τετραγωνικά μέτρα είναι στεγασμένοι χώροι. Αυτές οι αποθήκες εξυπηρετούν τις ανάγκες μας για αποθήκευση και διανομή.
  • Στην Β. Ελλάδα (Γέφυρα Αγ. Αθανάσιος) διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους συνολικής έκτασης 43,000 τετρ. μέτρων εκ των οποίων 5.000 τετραγωνικά μέτρα είναι στεγασμένοι χώροι. Υπάρχει επίσης πρόσβαση με σιδηροδρομική γραμμή, συνδεδεμένη με το δίκτυο του ΟΣΕ, για παραλαβή ξυλείας με τραίνο.

Ελευσίνα

210 414 5300  
Θέση Κοκκινοπυργος Καλιμπάκι, Ελευσίνα 19200

Ανθρώπινο δυναμικό

Στην Interwod Xylemboria θεωρούμε ότι το κυριότερο κεφάλαιο της εταιρείας μας είναι το ανθρώπινο δυναμικό της.

Εκτιμούμε την ομαδική προσπάθεια και την συνεργασία, ώστε να επιτευχθούν οι κοινοί μας στόχοι.

Οι άνθρωποι μας ενστερνίζονται τις αρχές, τις αξίες και το όραμα της εταιρείας, υποστηρίζοντας έτσι την πρόοδο της εταιρείας, βλέποντας σε αυτή το κοινό μας μέλλον.

Ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους μας να παίρνουν πρωτοβουλίες και να είναι ενεργοί στον τομέα τους, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους. Είμαστε πρόθυμοι να ανταμείβουμε την επιτυχία που προκύπτει από αυτές τις πρωτοβουλίες.

Εταιρική κουλτούρα

Προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας, έχουμε καθορίσει θεμελιώδεις και αμετάκλητες αξίες που καθοδηγούν τις ενέργειές μας και τις αποφάσεις μας.

Σεβασμός

Διατηρούμε απόλυτο σεβασμό για κάθε άτομο με το οποίο συνεργαζόμαστε, εντός και εκτός της εταιρίας.

Διαφάνεια και Ηθική

Εντός της εταιρίας μας, η πραγματική αριστεία αποδίδεται σε όσους επιδεικνύουν ακεραιότητα και λειτουργούν ως αποτελεσματικά μέλη ομάδων. 

Οργάνωση Χωρίς Σύνορα

Πιστεύουμε σε οριζόντιες οργανωτικές δομές προκειμένου να διευκολύνουμε την αποτελεσματική επικοινωνία εντός της εταιρίας και τη γρήγορη ανταπόκριση στις αλλαγές της αγοράς.

Συνεργατική Ομαδική Εργασία

Δεσμευόμαστε ότι μέσα από συνεργατική εργασία, πιστεύουμε ότι το 1+1 μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα μεγαλύτερο του 2.

Εξωστρέφεια

Επιλέγουμε να έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο έξω από το «παράθυρο», στην αγορά, από το να κοιτάμε το είδωλό μας στον «καθρέφτη».

Συνεχής Μάθηση και Αποδοχή Αλλαγής

Είμαστε της πεποίθησης ότι επιτυχημένες στρατηγικές του παρελθόντος δεν εγγυώνται τη μελλοντική επιτυχία. Αντίθετα, αναγνωρίζουμε κάθε ημέρα ως μια ευκαιρία να μάθουμε κάτι νέο και προωθούμε την αλλαγή ως τον μοναδικό δρόμο προς την πρόοδο.

Ενθάρρυνση και Επιχειρηματικότητα

Αναγνωρίζουμε την ανάληψη πρωτοβουλιών και ανταμείβουμε την επιτυχία που μπορούν να φέρουν.

Καθορισμός και Επίτευξη Στόχων

Είμαστε προσανατολισμένοι στη δράση και πιστεύουμε ότι ένας επιτυχημένος στρατηγικός σχεδιασμός καθορίζει την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Βελτιωμένο Περιβάλλον Ποιότητας Ζωής

Μέσω των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουμε, στοχεύουμε στην προσφορά για την αναβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης της κοινωνίας μας.

Με την τήρηση αυτών των βασικών αξιών, στοχεύουμε στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που προάγει την βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και τη θετική επίδραση τόσο εντός της εταιρίας μας όσο και στην ευρύτερη κοινότητα.

Συμπληρώστε τη φόρμα

Ευκαιρίες καριέρας