Υπηρεσίες

Ξήρανση Ξυλείας

Η Interwood Xylemboria  διαθέτει 2 μονάδες ξήρανσης ξυλείας (Ξηραντήρια).

Η διαχείριση της διαδικασίας γίνεται με χρήση κατάλληλων προγραμμάτων ξήρανσης ανάλογα με το είδος του ξύλου, και με συνεχή παρακολούθηση της υγρασίας του υλικού καθ΄ όλη την διάρκεια της παραγωγής.

Η ξήρανση μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε μαλακή όσο και σε σκληρή ξυλεία, διευκολύνοντας έτσι την περεταίρω επεξεργασία του ξύλου και την χρήση του σε εφαρμογές που απαιτούν χαμηλά επίπεδα σχετικής υγρασίας.

Υπάρχει η δυνατότητα για επεξεργασία φασόν, προϊόντων που αποστέλλουν οι πελάτες μας.

Άλλες Υπηρεσίες