Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡ.ΜΑΕ : 13709/06/Β/86/148

Ανακοινώνεται από την Eταιρεία ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμος Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία ότι με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση της 22/04/2010 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11η π.μ., στην Ελευσίνα (Κοκκινόπυργος Καλιμπάκι), επήλθαν οι ακόλουθες μεταβολές στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας:1. Παραίτηση του κ. Γεώργιου Θεοδωρίδη του Νικολάου από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντικατάσταση του παραιτηθέντος από τον κ. Αλέξανδρο Παππά του Πέτρου.
3. Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, έως τη λήξη της θητείας του (ήτοι έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2012 ), έχει ως ακολούθως:

1) Παππάς Αλέξανδρος Πρόεδρος Μή Εκτελεστικό Μέλος
2) Γεράρδη Σοφία Αντιπρόεδρος Μή Εκτελεστικό Μέλος
3) Γεράρδης Γεώργιος Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος
4) Μαδούρος Δημήτριος Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος
5) Παπαδάκης Ευτύχιος Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών
6) Θεοδωρίδης Νικόλαος Σύμβουλος Μή Εκτελεστικό Μέλος
7) Γεράρδης Νικόλαος Σύμβουλος Μή Εκτελεστικό Μέλος,
8) Εφραίμογλου Δημήτριος Σύμβουλος Ανεξάρτητο Μή Εκτελεστικό Μέλος
9) Σταμπουλής Νικόλαος Σύμβουλος Ανεξάρτητο Μή Εκτελεστικό Μέλος

Ελευσίνα, 22 Απριλίου 2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο