Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Αποφάσεις Πρώτης Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γεν. Συνέλευσης 1/7/2011

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13709/06/Β/86/148

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία “ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ” ότι η ορισθείσα για σήμερα 01/07/2011 και ώρα 10.00 πμ Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ελευσίνα Θέση Πικροδάφνη, δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης απαρτίας, σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ. 3 του  Κ.Ν. 2190/1920.  Συγκεκριμένα παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 7 μέτοχοι κάτοχοι 576.237 προνομιούχων μετοχών ή ποσοστό  22,45% του μετοχικού κεφαλαίου των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών της εταιρείας.  Η δεύτερη  επαναληπτική Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών θα πραγματοποιηθεί την 15/7/2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ελευσίνα Θέση Πικροδάφνη.

Ελευσίνα, 1 Ιουλίου 2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο