Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Αποφάσεις Πρώτης Επαναληπτικής Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 1/7/2011

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13709/06/Β/86/148

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 Ανακοινώνεται από την εταιρεία “ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ” ότι η ορισθείσα για σήμερα 01/07/2011 και ώρα 11.00 πμ πρώτη Επαναληπτική  Γενική Συνέλευση των μετόχων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ελευσίνα Θέση Πικροδάφνη, δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω ελλείψεως της απαιτούμενης απαρτίας, σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ. 3 του  Κ.Ν. 2190/1920.  Συγκεκριμένα παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 8 μέτοχοι κάτοχοι 3.289.172  μετοχών ή ποσοστό 9.62% του μετοχικού κεφαλαίου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας.  Η δεύτερη  επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας  θα πραγματοποιηθεί την 15/7/2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ελευσίνα,  Θέση Πικροδάφνη.

Ελευσίνα, 1 Ιουλίου 2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο