Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Ανακοίνωση Επιχειρηματικής Εξέλιξης

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13709/06/Β/86/148

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 

Η «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» (η Εταιρία) ανακοινώνει ότι υπέγραψε στις  30/8/2011 συμφωνία με τους μετόχους της «ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥΔΗ ELTOP ΑΒΕΕ» (η ELTOP) για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της ELTOP. Η εν λόγω συναλλαγή θα γίνει μέσω εισφοράς σε είδος των μετοχών της ELTOP σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Ειδικότερα προβλέπεται ότι θα εκδοθούν 810.150 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας που αντιστοιχούν σε 2,4% του υφιστάμενου κοινού μετοχικού της κεφαλαίου.

Η συμφωνία τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την αίρεση της επιβεβαίωσης της σχέσης ανταλλαγής από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 και της έγκρισής της από τους μετόχους της Εταιρίας. Αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2011.

Η ELTOP εξειδικεύεται στην επεξεργασία βιομηχανικών προϊόντων ξύλου και στην παραγωγή ημιέτοιμων στοιχείων επιπλοποιϊας   , πραγματοποίησε κατά το 2010 κύκλο εργασιών 6 εκατομμύρια ευρώ  και κέρδη προ αποσβέσεων, φόρων, τόκων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων 460 χιλιάδες ευρώ και απασχολεί περίπου 50 άτομα εξειδικευμένου προσωπικού. Αποτελεί  μια από τις κορυφαίες επιχειρήσεις του κλάδου με άριστα ειδικευμένο προσωπικό και αναγνωρισμένη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο Πρόεδρος  της Εταιρίας κ. Παππάς  Αλέκος  δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για την επίτευξη της παραπάνω συμφωνίας με τους μετόχους της ELTOP. Εισερχόμαστε στην επεξεργασία παραγωγή ημιέτοιμων στοιχείων επιπλοποιίας , κλάδο συμπληρωματικό με την δραστηριότητα της Εταιρείας. Η ELTOP, μια από τις κορυφαίες  εταιρείες στη παραγωγή προϊόντων  postforming (πάγκοι εργασίας ,πορτάκια ),  κουτιού κουζίνας και ντουλάπας, αλλά και εξειδικευμένων προϊόντων κατασκευής εσωτερικών χώρων και διακόσμησης, διακρίνεται για την διαχρονική της σχέση εμπιστοσύνης με την αγορά. Το service ,η αξιοπιστία των προϊόντων της και των υπηρεσιών που παρέχει, η επιμονή της στην καινοτομία σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της , έχουν καθιερώσει το brand mane ELTOP ως μία από τις πρώτες επιλογές στο χώρο. Αποτελεί για εμάς ιδανικό συνεργάτη στα πλαίσια της ευρύτερης στρατηγικής μας  και μας προσφέρει επί  πλέον δυνατότητες για την αντιμετώπιση της σημερινής αρνητικής οικονομικής συγκυρίας.»

Ελευσίνα, 30 Αυγούστου 2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο