Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Ανακοινώνετε από την Εταιρεία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» ότι μετά το πέρας της 57ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23/06/2015, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, όπου και ελήφθησαν οι κατωτέρω αποφάσεις :

1ον        Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία ορίσθηκε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2018, ως εξής :

  1. Παππάς Αλέξανδρος του Πέτρου και της Σοφίας, Πρόεδρος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος
  2. Γεράρδη Σοφία του Αλεξάνδρου και της Πολυξένης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος
  3. Γεράρδης Γεώργιος του Νικολάου και της Μαρίας, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
  4. Παπαδάκης Ευτύχιος του Μιχαήλ και της Αφροδίτης, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
  5. Θεοδωρίδης Νικόλαος του Γεωργίου και της Ιουλίας, Σύμβουλος, μη Εκτελεστικό Μέλος
  6. Εφραίμογλου Δημήτριος του Μηνά και της Αγάπης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
  7. Σιγάλας Μιχαήλ του Παναγιώτη και της Ελευθερίας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

2ον        Καθορίστηκε η εκπροσώπηση της εταιρείας και καθορίσθηκε η ανάθεση υπογραφών και αρμοδιοτήτων της εκπροσώπησης.

 

Ελευσίνα, 23 Ιουνίου 2015

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο