Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Διευκρινιστική Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σε συνέχεια της από 5.10.2017 πρόσκλησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε για τις 26.10.2017, διευκρινίζεται ότι με την από 5.10.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ- ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή εταιρεία», αποφασίστηκε και η ματαίωση της προσκληθείσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που είχε συγκληθεί για τις 10.10.2017, καθόσον η ημερήσια διάταξη της νέας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συγκλήθηκε για τις 26.10.2017 περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα θέματα ημερησίας διάταξης της ματαιωθείσας συνέλευσης.