Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

Αλλαγή Σύνθεσης Δ.Σ. – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ από 14/3/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

 

Η εταιρεία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ» (η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν της από 14-3-2023 παραίτησης του κυρίου Αλέξανδρου Παππά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, με την από 14-3-2023 απόφασή του, εξέλεξε σε αντικατάστασή του τον κύριο Νικόλαο Γεράρδη και συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την ίδια ημερομηνία, ως ακολούθως:

 

1.    Γεράρδη Σοφία του Αλεξάνδρου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος
2.    Θεοδωρίδης Νικόλαος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος,Μη Εκτελεστικό Μέλος
3.    Γεράρδης Νικόλαος του ΓεωργίουΔιευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4.    Γεράρδης Γεώργιος του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό μέλος
5.    Τρoκούδης Μιχαήλ του Κυπριανού, Μη Εκτελεστικό μέλος
6.    Λεκάκης Εμμανουήλ-Ευάγγελος του Νικολάου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
7.    Θεοδώρου Ιωάννης του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

         

Ελευσίνα, 14-3-2023