Νέα

Φωτοβολταϊκά

Η Interwood ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης με την Cordia για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη στέγη των εγκαταστάσεων της Ελευσίνας με σκοπό την παραγωγή ρεύματος με την μέθοδο του Net Metering. Κυρίαρχη στρατηγική της εταιρείας είναι η λειτουργεία με όρους βιωσιμότητας, η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και η μείωση του κόστους παραγωγής με φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας.