Κατάλογος προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.3340/2005

ΠΑΠΠΑ ΣΟΦΙΑ Πρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αντιπρόεδρος – Μή Εκτελεστικό Μέλος

ΓΕΡΑΡΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μη Εκτελεστικό Μέλος
ΤΡΟΚΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Μή Εκτελεστικό Μέλος
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ανεξάρτητο -Mή Εκτελεστικό Μέλος
ΛΕΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ανεξάρτητο -Mή Εκτελεστικό Μέλος

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ – Γενικός Διευθυντής Ομίλου
ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής

ΑΘΗΝΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Υπεύθυνος Τμήματος Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων τηλ. 210-4145331
ΠΕΠΠΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Εσωτερικός Ελεγκτής
ΨΑΛΤΗΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Νομικός Σύμβουλος