Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

Η Ανώνυμη Εταιρία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι ο κ. Ευτύχιος Παπαδάκης αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Ομίλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εύχεται στον κ. Παπαδάκη, καλή επιτυχία στα καθήκοντα του.