Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΑΜΚ

Ανακοίνωση σχετικά με την σχεδιαζόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία»

Η ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι έχει ξεκινήσει τις προπαρασκευαστικές ενέργειες με σκοπό την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων και την άντληση κεφαλαίων ποσού έως περίπου € 3 εκατομμυρίων. Οι επιμέρους όροι της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου αυτής πρόκειται να εγκριθούν σε προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυνάμει των εξουσιών που έχουν παρασχεθεί με τις αποφάσεις της από 16.07.2021 Γ.Σ. των κοινών μετόχων και της από 23.07.2021 Γ.Σ. των προνομιούχων μετόχων της Εταιρείας.

Η Εταιρεία θα τηρεί το επενδυτικό κοινό ενήμερο σχετικά, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ελευσίνα, 15 Φεβρουαρίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο