Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου, Νέα

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

Η Διοίκηση της εταιρείας  «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ», σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 3, στοιχείο της υπ’ αριθμ. 3/347/12.7.2008 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό και τις εποπτικές αρχές ότι το Δ.Σ. της εταιρείας αποφάσισε το διορισμό του κ. Νικόλαου Γεράρδη στη θέση του Γενικού Διευθυντή σε αντικατάσταση του κ. Γεωργίου Καραγιαννίδη.

Ο κ. Νικόλαος Γεράρδης από το 2007 εργάζεται στις εταιρείες του ομίλου της  ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ. Έχει διατελέσει , υπεύθυνος του τομέα LOGISTICS της Εταιρείας από το 2008 έως το  2011, Γενικός Διευθυντής της θυγατρικής Εταιρείας DIPO AE από τον Φεβρουάριο  του 2012 μέχρι τον  Μάιο του 2015 και υπεύθυνος στη μονάδα παραγωγής της  INΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ από   το Μάιο του 2015 μέχρι  το τέλος του 2016. Από τον Ιούνιο του 2012 κατέχει επίσης, την θέση του Αντιπροέδρου στην  DIPO A.E. 

Ελευσίνα, 10/2/2017