Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου

Βιογραφικά Υποψηφίων Μελών νέου ΔΣ

Βιογραφικά

Αλέξανδρος Παππάς   

 Γεννήθηκε στη Κωνσταντινούπολη το 1925. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του Σκανδιναβικού Πρακτορείου Εγγύς Ανατολής από από το 1965 έως το  1985. Το 1985 αποχώρησε  και έγινε ιδρυτικό μέλος της ELSCAN ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝΔΙΝΑΥΙΚΗ ΑΕ της οποίας είναι και Πρόεδρος. Είναι επίσης Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΑΕ από το 1986. Από τον Απρίλιο του 2010 είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της   ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ .

Γεώργιος Γεράρδης  

Είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδικότητα στην οφθαλμολογία και μετεκπαίδευση στο MOORFIELDS EYE HOSPITAL του Λονδίνου (Ην. Βασίλειο). Από το 1981 είναι Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1983 ασχολείται με τον κλάδο της ξυλείας. Από το 1988 μέχρι σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΑΕ, ενώ από το 1995 είναι Διευθύνων Σύμβουλος της DIPOWOOD M.Α.Ε. Από τον Ιούνιο του 2006 είναι Διευθύνων Σύμβουλος στην ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ

Σοφία Γεράρδη  

Είναι πτυχιούχος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (Deree College). Από το 1979 ασχολείται με τον κλάδο της ξυλείας όταν εργάστηκε ως βοηθός του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Όμιλο Νούλη. Είναι Αντιπρόεδρος των εταιριών DIPOWOOD M.Α.Ε και ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝΔΙΝΑΥΙΚΗ Α.Ε. από το 1989 και 1990 αντίστοιχα και μέλος του Δ.Σ. της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Α.Ε. από το 1986. Από τον Απρίλιο του 2010 είναι μέλος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. στην ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ

Νικόλαος Θεοδωρίδης  

Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε στο Σκανδιναβικό Πρακτορείο Εγγύς Ανατολής ως ναυλομεσίτης στα τμήματα operations και αγοραπωλησιών πλοίων μέχρι το 1985. Είναι ιδρυτικό μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος της ELSCAN ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝΔΙΝΑΥΙΚΗ Α.Ε. και μέλος του Δ.Σ. της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ από το 1986 και  μέλος του Δ.Σ. της  ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ  από το 2009

 Τροκούδης Κ. Μιχάλης

Ο Μιχάλης Τροκούδης, γεννήθηκε το 1973.Είναι πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της  Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ).Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με την Ολική Ποιότητα, Κοστολόγηση Παραγωγής, Διοίκηση και Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Ασχολείται στο κλάδο παραγωγής προϊόντων ξύλου από το 1990. Από τον Οκτώβριο του 1996 είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της  εταιρείας ΑΦΟΙ ΤΡΟΚΟΥΔΗ ELTOP ABEE.Από τον Μάρτιο του 2016 έχει την διεύθυνση των δύο παραγωγικών μονάδων του ομίλου. Από τον Οκτώβριο του 2017 είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ

Λεκάκης Εμμανουήλ-Ευάγγελος

Ο Εμμανουήλ-Ευάγγελος Λεκάκης είναι Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Αύγουστο του 2020. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε). Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Μέλος του Συλλόγου Εγκεκριμένων Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ε.Λ.Ε..), μέλος S.O.L.E. (Society of Logistics Engineers). Έχει διατελέσει βοηθός ελεγκτής στην εταιρεία ARTHUR ANDERSEN & Co (1971-1973). Διαθέτει μεγάλη εμπειρία ως Οικονομικός, Γενικός Διευθυντής και μέλος του Δ.Σ πολυεθνικών και μεγάλων Εταιρειών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.Ενδεικτικά: ΥΓΕΙΑ ΑΕ, ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ, ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΠΟΥΤΑΡΗ, ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ (SUZUKI), ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ “ΙΝΦΟΡΜ Π. ΛΥΚΟΣ”.Είναι πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας από τον Νοέμβριο του 2017

Θεοδώρου Δ. Ιωάννης

Ο Ιωάννης Θεοδώρου, γεννήθηκε το 1975. Είναι απόφοιτος του University of Westminster ( Ηνωμένο Βασίλειο)  και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ( Msc International Banking and Finance) από το  Heriot Watt University, στο Εδιμβούργο, με εξειδίκευση στην Διεθνή Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά. Μιλάει Αγγλικά. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων σχετικά με τον Εσωτερικό Έλεγχο και έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε σεμινάρια με το ίδιο θέμα. Υπήρξε Δόκιμος Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής στην εταιρεία Grant Thornton από τον Φεβρουάριο του 2002  έως τον Αύγουστο του 2005. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σαν Σύμβουλος Διοίκησης, μέλος η Πρόεδρος σε μονάδες  Εσωτερικού Ελέγχου,  σε εταιρείες  του ιδιωτικού τομέα. Ενδεικτικά: Netmed ΑΕ (2005-2007), Όμιλος EVEREST (2007-2013), Prime Petroleum ΕΠΕ (2014-2016),Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε (2016-2017)., SSB Συμμετοχών (2017-2018). Από τον Οκτώβριο του 2018 μέχρι σήμερα είναι Διευθυντής της Μονάδας Εσωτερικού  Ελέγχου του ομίλου Inform P. Lykos Συμμετοχών Α.Ε. με αρμοδιότητα για την διεκπεραίωση και επίβλεψη όλου του ελεγκτικού κύκλου στις εταιρείες του ομίλου, την τεκμηρίωση της διαδικασίας και την σύνταξη υπομνήματος με τα ευρήματα του ελέγχου. Από τον Μάρτιο του 2021 μέχρι σήμερα είναι μέλος της επιτροπής ελέγχου στην Μπουτάρης Συμμετοχών ΑΕ.