Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία με την επωνυμία Interwood Ξυλεμπορία Α.Τ.Ε.Ν.Ε(στο εξής «η Εταιρεία») έχει συντάξει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής «η Πολιτική»).

«Προσωπικά Δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία που συγκεντρώνεται ή καταγράφεται σε μορφή που μπορεί να επιτρέψει την άμεση (πχ επίθετο) ή έμμεση (πχ τηλεφωνικός αριθμός) ταυτοποίησή σας με ένα φυσικό πρόσωπο.

H παρoύσα Πολιτική αποτελεί μέρος των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη λειτουργία του παρόντα Ιστοχώρου. Με την αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων, αποδέχεστε ρητά τις διατάξεις αυτής της Πολιτικής.

Πεδίο Εφαρμογής

Η Πολιτική ισχύει για τη λειτουργία του παρόντα Ιστοχώρου, για κάθε τοποθεσία web ή εφαρμογή online, online και offline προωθητική ενέργεια της Εταιρείας καθώς και για κάθε Υπηρεσία ή λειτουργία που παρέχεται από την Εταιρεία και αναφέρεται στην Πολιτική ή παρέχει σύνδεση (παραπομπή) σε αυτή (συνολικά αναφερόμενες ως οι «Υπηρεσίες»). Ισχύει επίσης ανεξαρτήτως χρήσης σε υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, tablet, τηλεόραση ή άλλη συσκευή για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες. Επίσης, η Πολιτική ισχύει επίσης σε Υπηρεσίες που παρέχονται χωρίς την ύπαρξη ηλεκτρονικών μέσων.

Είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική απορρήτου διότι κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τις πρακτικές που περιγράφουμε στην Πολιτική απορρήτου. Αν δεν συμφωνείτε με τις πρακτικές που περιγράφονται στην Πολιτική απορρήτου, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας.

Σκοποί Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε Προσωπικά Δεδομένα για να διαχειριστούμε τη σχέση σας με την Εταιρεία και για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε τις Υπηρεσίες μας.

Συγκεκριμένα, συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα για τους κάτωθι σκοπούς:

 • προκειμένου να σας ενημερώνουμε σχετικά με εταιρικά νέα, προϊόντα, υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες και προσφορές που παρέχονται από την Εταιρεία
 • προκειμένου να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας
 • προκειμένου να προσαρμόζουμε τα προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας στο να καλύπτουν καλύτερα τις απαιτήσεις σας 
 • προκειμένου να σας παρέχουμε προσαρμοσμένο περιεχόμενο και προτάσεις που βασίζονται σε παλιότερες δραστηριότητές σας 
 • προκειμένου να διαχειριζόμαστε προγράμματα πιστότητας
 • προκειμένου να διαχειριζόμαστε πελατειακές βάσεις δεδομένων
 • προκειμένου να αξιολογούμε και αναλύουμε την αγορά, τους πελάτες μας, τα προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας
 • προκειμένου να δημιουργούμε στατιστικά δεδομένα και αναφορές, για εσωτερικούς λόγους
 • προκειμένου να διαχειριζόμαστε αιτήματα διαγραφής από λίστες ενημέρωσης
 • προκειμένου να δημιουργούμε και διαχειριζόμαστε ερωτηματολόγια και τα στατιστικά στοιχεία τους
 • προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια και την αποφυγή απάτης
 • προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο

Νομική βάση επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας διενεργείται με βάση μία εκ των κάτωθι νόμιμων βάσεων: α) τους όρους της συμβατικής μας σχέσης στα πλαίσια εκτέλεσης αυτής, β) τη συγκατάθεση του υποκειμένου, όπου απαιτείται, γ) τις νομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας (π.χ. φορολογική, εργατική, ασφαλιστική νομοθεσία κ.ά.), δ) το έννομο συμφέρον της Εταιρείας μας.

Προσωπικά Δεδομένα τα οποία συλλέγουμε

Πληροφορίες που παρέχετε απευθείας σε εμάς

Συγκεκριμένες Υπηρεσίες επιτρέπουν στο χρήση δημιουργία λογαριασμών και προφίλ χρήστη. Για τη χρήση αυτών των Υπηρεσιών απαιτείσαι συνήθως η παροχή του ονόματος και της διεύθυνσης e-mail. Επίσης, είναι δυνατόν αναφορικά με την αποστολή ενημερωτικού υλικού (πχ. Newsletter) να ζητήσουμε το όνομα, τις λεπτομέρειες επικοινωνίας, e-mail διεύθυνση.

Πληροφορίες που συλλέγουμε κατά τη χρήση των Υπηρεσιών

Εκτός από τις πληροφορίες τις οποίες παρέχετε απευθείας, είναι δυνατόν να συλλέξουμε πληροφορίες κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μέσα από το λογισμικό της συσκευής σας ή με άλλα μέσα. Για παράδειγμα, μπορεί να συλλέξουμε:

 • Πληροφορίες συσκευής, διεύθυνση ΙΡ, λειτουργικό σύστημα και ρυθμίσεις συσκευής
 • Πληροφορίες σύνδεσης, όπως ο χρόνος και η διάρκεια της χρήσης των Υπηρεσιών, καθώς και πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies της συσκευής
 • Πληροφορίες άλλες σχετικές με τις Υπηρεσίες  μας, όπως εφαρμογές τις οποίες χρησιμοποιείτε ή ιστοχώρους που επισκέπτεστε

Πληροφορίες από τρίτους

Ενδέχεται να λαμβάνουμε πληροφορίες για εσάς από δημόσια και εμπορικά διαθέσιμες πηγές (σύμφωνα με όσα επιτρέπονται από το νόμο), τις οποίες ενδέχεται να συνδυάζουμε με άλλες πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς ή σχετικά με εσάς. Ενδέχεται επίσης να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης τρίτων όταν επιλέγετε να συνδεθείτε με αυτές τις υπηρεσίες. Σε αυτή τη περίπτωση, μπορείτε να επιλέξετε να μην μας παρέχετε ορισμένους τύπους πληροφοριών, αλλά αν το κάνετε ίσως επηρεαστεί η δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε ορισμένες Υπηρεσίες.

Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων

H Εταιρεία και οι συγγενείς εταιρείες μας δεν κοινοποιούν τις πληροφορίες σας σε τρίτους για δικούς τους ανεξάρτητους επιχειρηματικούς σκοπούς ή σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Ωστόσο, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας στους παρακάτω φορείς:

• Συγγενείς εταιρείες. Οι πληροφορίες σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από συγγενείς εταιρείες της Εταιρείας.

• Πάροχοι υπηρεσιών ή/και κάθε τρίτος που τυχόν εκτελεί την επεξεργασία για λογαριασμό μας. Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας ή εκ μέρους μας, όπως υπεργολάβοι πληροφορικής, εταιρείες που αποστέλλουν μαζικά email εκ μέρους μας, εταιρείες υπηρεσιών ταχυδρομείου, εταιρείες υπηρεσιών εκτύπωσης, κτλ.

• Άλλα τρίτα μέρη όταν απαιτείται από τον νόμο ή όταν οφείλουμε να προστατεύσουμε τις Υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε άλλα τρίτα μέρη:

  o για να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία ή για να ανταποκριθούμε σε μια υποχρεωτική νομική διαδικασία (όπως ένταλμα έρευνας ή άλλη δικαστική εντολή),

  o για να επιβεβαιώσουμε ή να εφαρμόσουμε τη συμμόρφωσή μας με τις πολιτικές που διέπουν τις Υπηρεσίες μας και

  o για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της Εταιρείας ή τυχόν συγγενούς εταιρείας, επιχειρηματικού συνεργάτη ή πελάτη μας.

• Άλλα τρίτα μέρη με τη συγκατάθεσή σας ή με εντολή σας. Εκτός από τις κοινοποιήσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε από κοινού πληροφορίες σχετικά με σας με τρίτα μέρη εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας ή το ζητήσετε.

Μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

H Εταιρεία δεν μεταφέρει τα Προσωπικά Δεδομένα σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς παραλήπτες που ενδέχεται να βρίσκονται σε χώρες που προσφέρουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Οργανωτικά και τεχνικά μέσα 

Έχουμε λάβει εύλογα οργανωτικά και τεχνικά μέσα για να προστατεύουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε σε σχέση με τις Υπηρεσίες και ιδίως τυχόν ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα που τυγχάνουν συλλογής. Το Τμήμα Πληροφορικής μας ακολουθεί διεθνή πρότυπα και πρακτικές για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των δικτύων και την κρυπτογράφηση των Προσωπικών Δεδομένων. Η Εταιρεία μας καθώς και οι τυχόν εκτελούντες την επεξεργασία έχουν δεσμευτεί: α) να τηρούν εχεμύθεια, β) να μη στέλνουν σε τρίτους Προσωπικά Δεδομένα χωρίς τις απαραίτητες άδεια και/ή εγκρίσεις, γ) να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας,  δ) να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τον Κανονισμό 2016/679/ΕΕ. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι παρόλο που λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για την προστασία των πληροφοριών σας, καμία τοποθεσία web, καμία μετάδοση μέσω Internet, κανένα σύστημα υπολογιστή και καμία ασύρματη σύνδεση δεν είναι απολύτως ασφαλής.

Αποθήκευση Προσωπικών Δεδομένων

Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που σας αφορούν θα διατηρούνται μόνον για όσο διάστημα χρειάζεται για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί ή για όσο διάστημα απαιτείται βάσει σύμβασης ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Χρόνος διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του  σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας καθώς και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Εάν δεν προβλέπεται συντομότερη διάρκεια αποθήκευσης τότε ο ελάχιστος χρόνος διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων είναι πέντε έτη.

Άσκηση δικαιωμάτων

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων μπορείτε να μας υποβάλλετε σχετικό αίτημα, στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας ή στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της info@interwood.gr. με τίτλο «Προσωπικά Δεδομένα» και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.  Απαντάμε στα αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε. Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

Γλώσσα – Εφαρμοστέο δίκαιο 

Το παρόν κείμενο έχει συνταχθεί σε διάφορες γλώσσες. Σε περίπτωση αμφιβολίας η επικρατούσα γλώσσα θα είναι η ελληνική. Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Προσωπικά Δεδομένα σας είναι τα αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών. 

Προσφυγή στην Εθνική Αρχή

Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Ενημέρωση

Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιείται και για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να ελέγχετε ανά διαστήματα, ώστε να διασφαλίζετε πως είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές. Η πλέον πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής απορρήτου θα βρίσκεται πάντα στη διεύθυνση www.interwood.gr/politiki-prostasias-prosopikon-dedomenon Μπορείτε να ελέγξετε την «ημερομηνία έναρξης ισχύος» στο πάνω μέρος για να δείτε πότε ενημερώθηκε τελευταία φορά η Πολιτική. 

Ερωτήσεις και Επικοινωνία

Για κάθε ερώτηση σχετικά με την παρούσα πολιτική ή γενικά την προστασία και την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων στην Εταιρεία και στις συγγενείς εταιρείες μας, ο επισκέπτης/χρήστης/πελάτης δύναται να επικοινωνεί με την Εταιρεία και τον Ιστοχώρο σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στη ειδική σελίδα «Επικοινωνία».