Ανακοινώσεις χρηματιστηρίου

Αγορά 199.045 μετοχών από Δ.Μαδούρο

Ελευσίνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13709/06/Β/86/148

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007

Η Εταιρεία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή Εταιρεία» ανακοινώνει, βάσει των άρθρων 3 & 21 του Ν.3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κος Δημήτριος Μαδούρος, υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005, ενημέρωσε την Εταιρεία ότι κατά τη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 19/05/2010 προέβη σε αγορά 199.045 κοινών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 103.503,40 ευρώ.

Ελευσίνα, 20/05/2010